Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft als doel de bevordering van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland. De federatie bewaakt en bevordert de randvoorwaarden waarbinnen haar leden, professionele adviseurs, de lokale en provinciale overheden, optimaal kunnen adviseren over de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

ruimtelijkekwaliteit.nl