TASC

Grafische vloer

Info

In opdracht van MAF ontwierp ik een grafisch lijnenspel op de vloeren van de hal en de gangen in TASC, een nieuwe Amsterdamse vmbo vakschool voor techniek en technologie. Daarbij ontwierp ik ook de ruimtenummering in het gebouw.
Techniek in brede zin vormde een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen. De op de vloeren toegepaste lijnen en vormen zijn gemaakt met bestaande industriële belijningsmaterialen en pictogrammen en geven je het gevoel in een industriële hal te zijn.
De verschillende zones in de school kregen ieder een eigen aanpak in vorm, kleur en detaillering. De kleuren van de lijnen die naar de verschillende vleugels in het gebouw lopen, sluiten aan bij de kleuren van de lockers op die locaties. 
Er zijn diverse oplossingen en details te ervaren: voor de ingangen naar de klaslokalen ontwierp ik verdrijvingsvlakken; de deuren in de gangen werken als een denkbeeldige schakelaar en verbinden zo de doorlopende lijnen; de trappen waar leerlingen hun werk presenteren zijn gemarkeerd middels blauwe uitwaaierende en onderbroken lijnen; voor de centrale hal ontwierp ik twee spelende figuren en om de steunpilaren zijn zgn. opslaglocatie markeringen aangebracht. Aangezien een leerling zo snel mogelijk van A naar B moet zien te komen tijdens een schooldag, ontwierp ik ook alvast de olifantenpaadjes.
Het ontwerp voor de ruimtenummering is gebaseerd op systemen die in magazijnen worden toegepast om producten te labellen.

Fotografie: Thijs Wolzak en Stroomberg