De Zorgagenda

Voor een gezonde samenleving

Info

Een optimistische en aantrekkelijke ‘agenda’ voor politiek, beleid en praktijk, ontworpen in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

‘De RVS agendeert in De Zorgagenda zes kernopgaven voor een gezonde samenleving. Samen vormen ze het begin van een nieuwe visie op volksgezondheid in een samenleving waarin mensen meer dan ooit van elkaar verschillen. Een samenleving, bovendien, waarin aandacht nodig is voor onderling vertrouwen en blijvende solidariteit.’

De Zorgagenda voor een gezonde samenleving is hier te downloaden.